Ripple Tillväxt

Utvecklingsprogram för entreprenörer och företagsledare

Ripple Tillväxt är en guidad upptäcksfärd som hjälper dig att agera medvetet som entreprenör och företagsledare. Processen är en mix av strategisk företagsutveckling, coachning och samtalsterapi. Boka ditt 30 min online introduktionsmöte här:

Målet är att du ska driva ditt företag
med vinst och glädje så att du:

Skapar tillväxt och ökar lönsamhet i företaget

Bygger företags- kultur med mening och syfte

Ökar din själv- kännedom och blir en bättre ledare

Utvecklar en hållbar utvecklingsplan för dig själv och ditt företag

Sagt om Ripple Tillväxt:

Så går det till:

Tillsammans med en guide som är utbildad erfaren entreprenör, ledare och samtalsterapeut utforskar du dina styrkor, drivkrafter och din självbild. Ni kartlägger företagets behov och resurser och sätter ett strategiskt fokus på tillväxt och lönsamhet.

Programmet hämtar metoder och inspiration från följande teorier och modeller:

Fokusera på tillväxt och nå din fulla potential som entreprenör och företagsledare

29.000 kr

Exkl. Moms
för tio x 1,5 timme
Spela videoklipp

Kontakt