Välkommen till

Ripple Effect*

Plattformen, nätverket och rörelsen som samlar psykoterapeuter, psykologer och samtalsterapeuter med multikulturell bakgrund. Vi arbetar i en globaliserad värd genom att beakta individens kulturella bakgrund, normer och värderingar. Vi tillämpar olika former av terapi på olika språk i olika länder. Vi befinner oss nära dig även om vi kan vara på andra sidan av jordklotet. Vi skapar positiva ringar av fred och medvetande runt omkring oss. Ringar som i sin tur fortplantar sig vidare.

Initiativtagare är Irina Swahn, flerspråkig psykolog och diplomerad samtalsterapeut tillika prisbelönad entreprenör och tangodansare.

*Ripple Effect uppstår som en krusningseffekt när någon eller något påverkar ett system och sprider sig sedan utåt från dess epicentrum för att därefter spridas över ytan och i sin tur sätta fler och fler vågor i rörelse.

Spela videoklipp

Kontakt