Ripple Självförverkligande

Program för individer
som vill nå upp sin fulla potential

Ripple Självförverkligande bygger på en mix av strategisk vägledning, coachning och samtalsterapi.
Boka ditt 30 min online introduktionsmöte här:

Målet är att du ska:

Nå framgång i livet genom att utnyttja din fulla potential

Sätta upp hållbara, realistiska livsmål som styrs av ditt livssyfte

Lära känna dina behov och hur man kommunicerar dem

Hitta ett nytt ansvarsfull och kärleksfull förhållningssätt till dig själv och din omgivning

Sagt om Ripple Självförverkligande:

Så går det till:

Tillsammans med en guide som är utbildad samtalsterapeut, erfaren entreprenör och ledare utforskar du dina styrkor och driftkrafter, och hur väl de stämmer med din självbild. Ni kartläg- ger dina egna behov och hur de skiljer sig från omgivningens krav. Ni formulerar ett syfte med det du gör och det du vill göra. Ni sätter up hållbara livsmål och hittar inne och yttre resurser för att åstadkomma dem.

Programmet hämtar metoder och inspiration från följande teorier och modeller:

Nå din fulla potential genom
att delta i programmet
från

3.000 kr/

mån
Inkl. Moms
Tid:

Programmet pågår i ca 6 mån x 2 möten i månaden.
Du kan avbryta eller förlänga programmet.

Plats:

Stockholm Gamla stan, Milan centro
eller via Zoom.

Spela videoklipp

Kontakt